⚠การรับประกัน ⚠ ใช้ได้สำหรับพอตใช้แล้วทิ้งเท่านั้น

  • กรุณาถ่าย VDO ตั้งแต่แกะกล่อง และการดูดใช้งานครั้งแรก หากดูดไม่ขึ้น และตัวเครื่องชาร์จแบตไม่เข้า ทางร้านรับประกัน 48 ชม. (หากเครื่องเกิดปัญหาหลังจากนี้ทางร้านไม่ขอรับผิดชอบทุกกรณี)
  • ทางร้านเช็คจากระบบการส่งของ หากลูกค้าเซ็นรับของแล้วมาแจ้งปัญหาหลังจาก 48 ชม. ทางร้านขอไม่รับประกันค่ะ

แจ้งเคลมสินค้า

⛔ กรณีไม่รับเคลม ⛔

  • หากได้รับเครื่องและใช้งานไปแล้ว เกิดกลิ่นไหม้ทางร้านขอไม่รับผิดชอบเคลมของทุกกรณีเนื่องจากทางร้านได้แจ้งวิธีการใช้งานอย่างทุกต้องให้ลูกค้าแล้วนะคะ
  • ลูกค้าทำเครื่องตก หรือโดนน้ำ ทางร้านไม่ขอรับผิดชอบทุกกรณี